Trivselregler

För allas trivsel och säkerhet

 • Anläggningen är öppen från 07.00 till 21.00.
 • Alla hästar som vistas på Månsegården ska vara vaccinerade mot influensa enligt samma regler som i SvRF:s TR.
 • Gå aldrig in till en häst utan tillstånd av personal eller ägare. Även med tillstånd så sker det på egen risk. All vistelse inom anläggningen sker på egen risk och på eget ansvar. Föräldrar är ansvariga för minderårigas vistelse inom anläggningen.
 • Hundar ska vara kopplade på hela anläggningen. Hundar på läktaren ska vara tysta och ej störa verksamhet i ridhuset.
 • Sopor ska läggas i säckar och tunnor. Av miljöhänsyn tillämpar vi källsortering.
 • Gödsel från transporter och från hästar på väg till och från ridhusen samt från, stallgångar och spolplatser ska omgående tas bort och läggas på gödselplattan.
 • Rökning är endast tillåten på anvisad plats. Rökarna skall själva se till att rökytan alltid är städad, att det finns lämpliga kärl för fimpar och att dessa töms regelbundet och säkert.
 • För bästa ventilation, håll dörrarna stängda.
 • Inga hästar får vistas lösa under hantering.
 • Endast personal får mata hästarna. Eventuella ändringar i foderstaten bör diskuteras med personalen och anpassas därefter.

Tänk på att det vistas unga ryttare på anläggningen – föregå med gott exempel!

Stallgångarna

 • God ordning är grundläggande för en säker hästverksamhet. Sopa efter dig!
 • Använda hästskor slängs på rätt plats.
 • Alla täcken ska hängas på anvisad plats.

Sadelkammare

 • Inga våta täcken i sadelkammaren.
 • Förvara all utrustning i skåpet. Lämna ingenting löst kring skåpen/i stallet.

Spolspilta

 • Försök att spara på varmvattnet så att de som kommer senare också får. Fyll inte hinkar med varmvatten i onödan. Tänk på miljön.
 • Flytta din häst så snart du är klar.
 • Kratsa inte hovarna i spolspiltan.
 • Klipp inte hästen i spolspiltan.

Parkering

 • Parkering av bilar/transporter sker på anvisad plats framför ridhuset.
 • Stallplanen är endast avsedd för av/på lastning.

Hagar

 • Grindarna till hagarna ska alltid vara stängda, även då ingen häst går där.

Agera och bemöt andra som du själv vill bli bemött!