Kalender

Nyttjande av ridhus/paddock

Inackorderade på Månsegården har fri tillgänglighet till ridhuset samt paddocken. Ibland är ridhuset upptaget för träningar samt privatlektioner. Tiderna för dessa kommer tydligt att visas på tavlan inne i ridhuset och på denna kalender.